Archive | Management

RSS feed for this section

Organisationen på pappret och i verkligheten

Jag har nyligen undervisat i systemtänkande och hur viktigt det är att identifiera vilken typ av system man har att göra med, det må gälla ekosystem, sociala system eller s.k. socio-ekologiska system. Det är viktigt för att man skall veta hur man skall kunna agera i systemet på ett konstruktivt sätt, med utveckling och resiliens som mål. Dave Snowden har en utmärkt modell för det här.

Det som aldrig upphör att förvåna är att så många människor agerar som om de system de agerar i eller försöker påverka är enkla eller komplicerade (dvs. ordnade) system i stället för komplexa (som hör till den oordnade sfären dit också kaotiska system hör). Det här självbedrägeriet gör det säkert lättare att fungera som ledare och i många fall också som anställd – när nånting går utanför ramarna ser man det som en avvikelse som behöver korrigeras, eller så väljer man att inte se det alls pga att det inte passar ihop med den linjära organisationsuppfattningen.

Här är en bra visualisering:

\r\n

(Via Harold Jarche och Robert Paterson)

Comments { 0 }

The Power of Mindless Bureaucracies

I’ve watched too many intelligent, enthusiastic, well-motivated people turn into cynical burn-out cases after years of struggling against mindless bureaucracies.

– Karl Albrecht

Comments { 0 }

Varför jag håller mig i den organisatoriska periferin

The Gervais Principle: Sociopaths, in their own best interests, knowingly promote over-performing losers into middle-management, groom under-performing losers into sociopaths, and leave the average bare-minimum-effort losers to fend for themselves.

http://l.pr/a452b/
http://l.pr/a4529/

Comments { 0 }

Apropå pedagogisk forskning

Scientific knowledge about human practices needs to be useful for management and improvement of such practices.

Comments { 0 }

Petteri Kilpinen: nytt ledarskap behövs

I dagens Helsingin Sanomat säger Petteri Kilpinen det som väl alla som tittar åt sidorna och framåt genom vindrutan istället för i backspegeln känner till: vi borde sluta med att utbilda ledare för industrisamhället. Han säger:

Tulevaisuuden johtajien koulutuksessa tulisi painostaa huomattavasti enemmmän luovaan ajattelun, henkilöjohtamisen ja ihmissuhdetaitojen innovatiiviseen opetukseen. Työntekijöitä on ajateltavana luovina, ajattelevina ja verkostuneina yksilöinä, joiden tuottavuuden ja kehityksen kasvattamisesta johtaja on vastuussa.

Självklart. Det som jag kanske inte håller med om är att ledaren skulle ha ansvar för den här utvecklingen. Delansvar, kanske.

Det som Kilpinen tydligen noterat är att det inte är möjligt med en förändring om inte hela utbildningsstrukturen ändras. Alldeles riktigt. Och det gäller de flesta andra branscher också.

Comments { 0 }

”Hierachies lose”

Från Ken Carrolls blogg som jag just hittade, via Venkatesh Rao, via Ron Lubensky … :

Eductional philosophy is not the only thing in need of change. Western management is being challenged by the network. When hierarchies meet networks, hierarchies lose. Its time to revisit some of the fundamentals of our management practices.

Couldn’t have said it better myself.

Comments { 0 }