The best global forest map ever

University of Maryland has done an amazing job in analyzing and compiling more than a half million Landsat images to make a global map on forest change. And not just any kind of map, it’s zoomable to a very local level and extremely detailed. And embeddable on any website, as you can see below. You can also choose between several data product and visualization alternatives.

Play with the map here:

It makes me kind of angry…

Couldn’t agree more:

It makes me kind of angry that historians, human geographers, anthropologists, and at least 50 other academic disciplines, on top of practitioner disciplines, don’t talk to each other the way they should.  And, that the way they organize their knowledge makes it far to inaccessible to every day people who would really like to have a better understanding of their world!

Chris Tucker, MapStory Foundation

Can science deliver?

Från bloggen Resilience Science:

One leading social scientists, Roger Kasperson, feared we may have no more than twenty years to come up with viable solutions to deal with many of the looming problems like climate change, poverty and environmental degradation. So then, what is it that’s missing in our scientific endevours and how can we hope to come up with something useful before the time is out?

—-

As researchers attempt to cross boundaries, between disciplines and across the boundaries to policy, the traditional methods of quality control and scientific reward systems appear increasingly outdated.

Att åse katastrofer

Visst är vår fascination för katastrofer litet vriden, men med tanke på hur populära katastroffilmer är och hur den gula pressen gärna vill “katastrofera” också mindre händelser så måste det antagligen ligga något djupt mänskligt i att låta sig fascineras av att världen plötsligt upphör att vara det den varit, åtminstone för en tid och åtminstone lokalt. Ett systems tillstånd förflyttas från relativ ordning till kaos.

När det gäller den globala finanskraschen upplever jag litet av den här fascinationen. Den samsas dessutom med en naiv, triumferande vad-var-det-jag-sade-känsla när nyliberalismens grundvalar raseras, precis som Sovjetunionens i tiden. Sedan är ju frågan hur djupt vi rasar och vad som kommer i stället.

NaturPorten öppnad!

Lagom inför midsommaren öppnades äntligen NaturPorten/NatureGate/LuontoPortti för allmänheten. Åland utgör pilotområde och öppningen skedde i Sittkoffs Galleria i centrum av Mariehamn, med landshövding Peter Lindbäck närvarande. Inför öppningen översatte jag i all hast ett antal sidor av webbtjänsten till svenska, där kan behövas litet slipningar ännu.

naturegate

NaturPorten baseras huvudsakligen på Jouko Lehmuskallios strålande bilder av växter och på ett världspatenterat identifieringssystem som är oerhört mycket mera intuitivt än de förfärliga identifieringsnycklar som finns i början på varje traditionell flora.

Adressen till tjänsten är:

www.luontoportti.fi/ahvenanmaa