För den som vill lära sig grunderna i ArcGIS 10 kan de skärmvideofilmer jag producerar som bäst vara till nytta. Det kommer troligen att bli ca 25 filmer på 5-15 minuter före slutet av året. Jag gör filmerna för en virtuell grundkurs i GIS jag drar för lantmäteristuderande i Vasa nu under hösten.

Jag har för flera år sedan proklamerat att det undervisningsmaterial jag skapar omfattas av en Creative Commons-licens, se nedan. Ingen har problematiserat detta, så jag sprider mina alster mer eller mindre fritt i enlighet med tidens anda.

Creative Commons License
GIS training by Romi Rancken is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at gis.romirancken.info.

For English-speaking people: I have about 10 videos in English too, made for ArcGIS 9.3 and Spatial Analyst. If anyone is interested, I could put them up on the site as well. Ask for it in the comments!