Det är glädjande att Tekniska högskolan gått i bl.a. MIT:s fotspår och börjat lägga ut allt undervisningsmaterial på nätet i sin Noppa-portal. Snart kommer alla högskolor (och lärare) som inte gör det att bli misstänkta för att ha någonting att dölja.