Ismer är för det mesta begränsande, men har också en funktion av meningsskapande – det är väl därför de uppstår. Irriterande är när folk alltför långt låser sig vid en ism eller ännu värre, vill att andra skall göra det.

En föreläsning om projektbaserat lärande fick mej att tänka litet närmare på ismerna inom lärande och pedagogik, och hur de lyfter fram olika aspekter av det mänskliga lärandet. De här aspekterna har sedan brukats och missbrukats inom pedagogiken, och då en ny ism uppstår är man snabb att förkasta de gamla. Väldigt mänskligt, men inte särskilt fiffigt.

Om man beskriver de fyra av de senaste ismerna (inkluderande George Siemens konnektivism) i form av olika aspekter av mänskligt lärande som kompletterar varandra, skulle man kunna få en sån här lista:

Vi är alla djur (behaviorism),

men tänkande sådana (kognitivismen)

och framför allt sociala varelser (social konstruktivism)

som utgör noder i ett världsomspännande nätverk av kunskap (konnektivism).

Listan visar förhoppningsvis hur ismerna ändå hänger ihop, trots skillnaderna.