Jag har under ett år försökt komma vidare med utvecklingen av ett forum eller portal för finlandssvenskt skogsfolk, ett ställe för ömsesidigt kunskapsutbyte där sista årskursen på skogsbruksingenjörsutbildningen skulle fungera som redaktörer, men där större delen av innehållet skulle produceras av andra än de som är direkt kopplade till utbildningen.

Idag tog det projektet ett stort steg vidare då en grupp IB-ingenjörsstuderande presenterade ett utkast till portal, byggd i Drupal. Det ser bra ut, och på fredag skall jag testa portalen med en liten grupp skogsfackmän för att höra vad de säger. Enligt planerna skall studerandegruppens arbete vara färdigt i slutet av april, och min förhoppning är att vi skulle kunna testköra portalen med ett antal studerande och skogsfackmän i höst, finslipa den och sedan presentera den på skogsbrukets vinterdagar i februari 2010.

Det här kunde bli ett nytt sätt för skolan att jobba ihop med arbetslivet, och jag hoppas jag skulle ha tillräckligt tid för att kunna vara med och tillsammans med studerandena få det hela att rulla av egen kraft. Vi skulle fungera som “technology stewards” som Wenger m.fl. talar om, här citerade i Jay Cross’ blogg:

 

Technology stewards are people with enough experience of the workings of a community to understand its technology needs, and enough experience with technology to take leadership in addressing those needs.

A steward’s initial task is to assess the vision of the community along such dimensions as conversations, projects, content, access to expertise, relationships, and meetings. The steward then selects the simplest technology to advance the community as both the technology and the organization mature. The steward continuously assesses the needs of the community and how well they are being met. Like all living things, communities eventually die; the steward assures that community artifacts are preserved.