Jag har tidigare skrivit om Grou.ps, en social nätverksplattform som konkurrerar med Ning och ett otal andra. I våras översatte jag Grou.ps till svenska och började använda den som kontaktforum för skogsstuderande på praktik. Detta första försök är tilllsvidare inte nån stor succé, men det beror mindre på Grou.ps än på min underlåtenhet att tillräckligt ofta puffa på praktikanterna – ingen av dem är en “digital native“, jag tror vi får vänta några år innan vi får sådana på skogsutbildningen. Tills dess behövs det aktiva åtgärder för att de skall komma över tröskeln att skriva i en wiki eller starta diskussioner.

Men själva plattformen utvecklas hela tiden och har en beaktansvärd mängd med sådana verktyg från Web 2.0-världen: wiki, blogg, diskussionsforum, möjlighet att grunda egna undergrupper, att ladda upp filer, foton och videor och en del annat. Inte dåligt med tanke på

  • priset (0 euro)
  • reklamen (ingen) och
  • lagringsutrymmet (“obegränsat”)

I höst kommer jag att ta i bruk Grou.ps på allvar i undervisningen, vilket kan gör mej mera till handledare än lektionshållare. Äntligen, efter 27 år som lärare, känner jag att jag har det redskap som kan befria mej från den tusenåriga traditionen som den katedercentrerade undervisningen representerar. Men det kommer att ta länge innan jag lär mej hantera det här spretiga redskapet med elegans, trots att motivationen är på topp.

Först i tur blir en grupp IT-ingenjörsstuderande som i och med Grou.ps får en miljö som de själva kan medverka till att göra mångsidig och bekväm för sig själva. Nätverket jag skapat för dem är bara öppet för dem själva och mig, och de kommer att kunna utnyttja resurserna där också efter att de utexaminerats om ett år. Det är ett stort steg vidare från de LMS (Learning Management Systems) som t.ex. Moodle som ofta kräver att man skall ha en epostadress knuten till skolan. När du slutar skolan mister du både epostadressen och resurserna. Inte nåt som stöder det livslånga lärandet eller övergången till arbetslivet, precis.

Med Grou.ps tycker jag att jag befinner mig en bit på väg på den konnektivistiska lärostig som George Siemens propagerat för, senast idag.