Jag har tidigare kommenterat den reviderade Bloom’s triangel i förhållande till den gamla. Revideringen var ett litet steg framåt, men ger endå en skev bild av vad som på riktigt försiggår i samband med lärande.

Darren Kuropatwa har i sin blogg svängt saker upp och ned, rent konkret, och producerat den här bilden:

learningpyramids

Visserligen finns det inga vetenskapliga belägg för att siffrorna till höger skulle stämma (en intressant utredning om hur de kommit till finns här), men sättet att framhäva vilka typer av lärande som sannolikt har mest effekt är bra.