I mitt förra inlägg gladde jag mej åt Roger Schanks revolutionära inititativ. Två dagar senare överraskar ett skoldistrikt i England med ett beslut som väger åtminstone lika tungt: man lägger ned högstadierna. Tala om reform! Nio högstadier läggs ned, och i stället grundas sju lärocenter som är öppna vardagar från 7 till 22 och veckoslut från 9 till 20. Hela året.

Det enda som man funderar över (förutom att det förstås blir en jätteutmaning för både lärare, elever och det byråkratiska systemet) är hur lyckat det är att Microsoft är med i leken. Men det är antagligen nödvändigt i ett inledningsskede för att få tillgång till de resurser som behövs för att lägga grunden till ett nytt sätt att lära. Helt billig är inte reformen heller, regeringen satsar 150 miljoner pund på reformen som är ett slags pilot för en större reform som berör hela landet.

Här är länken till notisen.