Nästa år kommer den första engelskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen inom YH Sydväst (vid det laget YH Novia) att startas upp. Man söker nu en dragare för utbildningsprogrammet Integrated Costal Zone Management och säger i annonsen att:

“Our degree programmes have a scientific basis, combined with an academic and practical orientation”

Det här stolta påståendet kan ges nästan vilken innebörd som helst, men det som står klart är att skrivningen är ett tecken på att yrkeshögskolan ideologiskt håller på att kramas ihjäl av akademisterna. Om två av tre ord som hänför sig till principerna för uppläggningen av utbildningen lika väl kunde stå för en magisters- eller doktorsutbildning så undrar man vad som är på gång och om nån fått nånting om bakfoten.

Visst är vetenskaplighet ett viktigt hjälpmedel när man bygger upp yrkeskunnande. Men det är definitivt inte nånting som kan eller skall definiera en utbildning på YH-nivå. I propositionstexten för yrkeshögskolelagen står det:

“Yrkeshögskolornas undervisning skall i första hand byggas upp från de krav arbetslivet och arbetslivsutvecklingen ställer”

Utgående från det skulle jag skriva så här i annonsen:

“Our degree programmes are based on good practices from working life and offer tools to further improve them”

Men det förutsätter förstås att själva undervisningen kan leva upp till detta och inte bara består av PowerPointpresentationer av forskningsresultat.

Uppdatering 

Den slutliga annonstexten blev ändrad och lyder ungefär så här:

“Our degree programmes have a scientific basis, combined with a strong practical orientation”

Mycket bättre. Visserligen är inte basen för YH-yrkena vetenskapsbaserad, även om vetenskapliga resultat utnyttjas, men nu börjar riktningen vara den rätta.