Jag har de senaste dagarna deltagit i en virtuell konferens anordnad av University of Manitoba. En intressant upplevelse – temat är konnektivism och konferensen anordnas via en plattform som heter Elluminate. 200 deltagare har varit med på de en timme långa presentationerna som sker i realtid. Ljudet kommer via datorns hörlurar/högtalare och talaren har tillgång till en vit tavla att rita på och kan presentera en PowerPointshow som åhörarna ser, parallellt med själva pratet. Ingen ny teknologi, men relevansen av den ökar nu när så gott som alla har tillgång till bredband.

Konferensen pågår en vecka och temat är alltså konnektivism, en ny teori om lärande som testar sina vingar. Georg Siemens från UoM fungerar som värd konferensen och idag var det en höjdare på “det nya lärandet” som hade taltur: Diana Oblinger. Hon analyserade nuläget när det gäller ungdomars användning av olika typer av elektroniska hjälpmedel för kommunikation och drog slutsatser när det gäller ut vilket håll skola och utbildning borde utvecklas. Hon representerar Educause, som har en del material på webben om temat, bl.a. e-böcker.

Georg Siemens har också en ny bok, Knowing Knowledge, som kan hämtas ned från nätet – gratis förstås, i den anda av fritt informationsutbyte som kännetecknar bl.a. konnektivismen. Boken har byggts upp som en wiki, där människor kunnat komma med kommentarer. I ett visst skede konstaterdes den vara “tillräckligt” färdig och publicerades i form av pdf-filer. Nu torde den finnas också i tryckt format.