Det är synd att ordet LÄRARE kommit att beteckna UNDERVISARE. Att det blivit så kanske beror på att man blandat ihop lära ut med lära in. T.ex. finskan och engelskan har ord som oppija/learner, i svenskan får vi nöja oss med elev eller studerande eller student, alla ord som betecknar människor som har en viss roll i ett formaliserat utbildningssystem.
Då formerna för lärande blir allt mera informella på grund av de möjligheter informations/nätverkssamhället ger, blir begreppen elev och studerande allt mindre användbara samtidigt som vi saknar något bra ord för den aktiva individ som lär sig själv, mer eller mindre systematiskt. Autodidakt finns förstås, men det hör inte till vardagsspråket precis. Och lärare är upptaget. Är det nåt ord jag inte kommer på som skulle passa?

Harold Jarche tycker att läraren också borde bli “elev”, och när det har hänt löser sig problemet förstås av sig självt:

As a learning professional, it’s time to take a stance. Enabling learning is no longer about disseminating good content. Enabling learning is about being a learner yourself, sharing your knowledge and enthusiasm and then taking a back seat. In a flattened learning system there are no more experts, only fellow learners on paths that may cross.