Learning by Blogging – varför ett sådant namn på en blogg? Jo, den hänvisar till Deweys “Learning by Doing”, en pedagogisk insikt om den egna aktivitetens och kontextens betydelse för lärandet. I vårt halvvirtuella samhälle innebär “doing” bl.a. att vara en del av den något kaotiska diskussionen på nätet. Att publicera sig på ett eller annat sätt innebär att man blir tvungen att reflektera noggrannare över sina tankar och att sortera upp dem. Det egna lärandet blir på det sättet effektivare. Dessutom innebär publiceringen att man får hjälp med att komma ihåg vad man tänkt, nånting som åtminstone jag känner mig betjänt av.

Exakt vad som kommer upp på min blogg vet jag förstås inte, men teman som undervisning och lärande, hållbar utveckling, fotografering, ICT och GIS (geografiska informationssystem) kommer åtminstone att förekomma. Jag skall försöka liva upp mina inlägg med foton nu och då. Jag kommer att blogga huvudsakligen på svenska, men det är inte omöjligt att det blir något engelskt inlägg nån gång. Eller finskt. Hur regelbundet jag kommer med inlägg kan jag inte säga, inte varje dag men åtskilliga gånger i månaden, hoppas jag.

Som alla bloggare är jag tacksam över kommentarer, både bekräftelse av och motstånd mot ens tankar för tänkandet framåt.

Och vem är jag? Några basfakta: jag är född 1958 och bor i Gammelboda, Ekenäs, Finland tillsammans med min sambo Tuula. Jag har två barn, Rasmus och Janna.

Till utbildningen är jag skogsbruksingenjör, forstmästare och lärare och håller som bäst på med att (börja) skriva på en doktorsavhandling. Mer om den senare. Jag är alterneringsledig under det första halvåret 2007 från min lektorstjänst vid Yrkeshögskolan Sydväst.