Det är tröttsamt med dualism. Dualismen (här i betydelsen ordpar med motsatta betydelser) skapar och upprätthåller onödiga spänningar mellan människor i sin strävan att skapa en förenklad bild av världen. Svart-vitt, rätt-fel, ja-nej är i många fall dåligt fungerande och fördummande kategorier. Ett annat exempel är teori-praktik. Det motsatsparet har förorsakat mycket skada, inte minst i utbildningssammanhang. Lyckligtvis är det en konstruktion som vi kan komma förbi genom att studera Aristoteles. Hans begrepp “fronesis” utgör en medierade länk mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska. Fronesis är en kunskapsform som används i samband med val och beslut och som innehåller en moralisk komponent; en fronetiker (“fronimos“) är en människa som använder sin erfarenhet och sin moral till att fatta goda beslut. Vad som är gott har ju Aristoteles en del att påstå om, men det är en annan historia.

Jag har skrivit en kolumn i Västra Nyland om fronesis , där jag utvecklar temat litet och kopplar begreppet till yrkeshögskolan.