CmapTools

Utbildningsstyrelsen har nyligen startat upp en Cmapserver som är tänkt att fungera som server för de begreppskartor man skapar i skolor runt om i Finland med hjälp av CmapTools. Nu då CmapTools är översatt både till svenska och finska har programmet fått en ännu större potential som förnyare av pedagogiken genom det systemtänkande och kunskapsbyggande och möjligheter till samarbete över nätet det befrämjar. Och systemtänkande är ju viktigt med tanke på alla de sammanvävda sociala, ekonomiska och ekologiska nätverk vi är en del av.

Trackbacks/Pingbacks

  1. CmapTools landstiger i Finland « Learning by Blogging - 06.03.2007

    […] senaste året satsat på att få programmet översatt till svenska och finska (som jag skrivit om här), och den här veckan har översättningen av hjälpfilerna också blivit klara. Den […]

Kommentera

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *